Leesduur 3 min   |   0 reacties

  15 april 2017   |   Geschreven door: Riejanne van Dijk

Waar komt die Paashaas toch vandaan?

En wie heeft dat eieren verstoppen bedacht?

Terwijl de klanken van The Passion nog nagalmen in Leeuwarden, starten de vrije dagen van het lange paasweekend. Dat Pasen een belangrijk Christelijk feest is weet iedereen. Dat het onder andere bestaat uit Het Laatste Avondmaal (Witte donderdag), de kruisiging van Jezus (Goede Vrijdag) en de opstanding van Christus (Eerste Paasdag), is misschien iets lastiger te onthouden. De Paus die in zijn toespraak op Eerste Paasdag ons in zestig talen een Zalig Paasfeest wenst en de Nederlanders steevast ‘bedankt voor die bloemen’ maakt soms meer indruk.

Als het Paasfeest vol met christelijke gebruiken zit; hoe komt het dat we Pasen associëren met een paashaas, die een mand vol paaseieren probeert te legen door de eieren op de beste plekjes te verstoppen? Waarom maken we er een wedstrijd van om de hoogste stapel hout te verzamelen voor het grootste paasvuur?

De paashaas
De één koppelt de paashaas aan de Germaanse mythologie. De Germaanse vruchtbaarheidsgodin Eastra vertoonde zich vaak in de vorm van een haas. De ander beweert dat de paashaas één van de symbolen van een nieuw leven en vruchtbaarheid is. Maar misschien is het aannemelijker dat het harige beestje een verzonnen kinderritueel is, met een pedagogisch karakter.

Eieren verstoppen
Pasen werd vroeger voorafgegaan door een vastentijd gevierd waarin er geen zuivel en vlees gegeten werd. Later werden daar ook luxe producten zoals chocolade aan toegevoegd. Aangezien kippen tijdens de vastentijd niet tijdelijk stoppen met het leggen van eieren, was er tijdens de paasdagen een flinke voorraad ontstaan. Dat verklaart de hoeveelheid eieren, maar het verstoppen ervan ligt in een andere traditie. Met het in huis verstoppen van chocolade paaseieren wijken we iets af van het oorspronkelijke gebruik. Vroeger verstopten we namelijk buiten eieren in de grond om er voor te zorgen dat de akkers weer vruchtbaar zouden zijn.

Paasvuren
De oorsprong van de paasvuren ligt waarschijnlijk in de Oudsaksische godsdienst en de Germaanse mythologie. Inmiddels is er ook een christelijke gedachte aan gekoppeld. De grootse paasvuren staan symbool voor de opstandig van Jezus Christus en zijn in heel Europa te vinden. Ook in Nederland zijn we al weken met de voorbereidingen bezig. Bij het bouwen van je brandstapel is het overigens wel zaak dat je het niet te mooi maakt. Voor je het weet nestelt er een vogeltje in.

Wat vind je van dit artikel?


Dit artikel al FF gecheckt?

Hier worstelt een taalnazi dagelijks mee

Schuilt er in jou ook een taalnazi?